บริษัทมักจะมองหาโอกาสสำหรับขยายธุรกิจไปสู่ตลาดใหม่อยู่เสมอ ดังนั้นบริษัทจึงมองหาโอกาสที่จะร่วมงานกับหุ้นส่วนเพื่อร่วมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้งานออกมาดีและพร้อมทุ่มเทให้กับการบริการ หากลูกค้ามีแนวคิดที่สามารถช่วยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการผลิตและการจัดส่งสินค้าหรือบริการ บริษัทยินดีรับฟังทุกความคิดเห็น บริษัทมีผลิตภัณฑ์ไม้คุณภาพที่ออกแบบและผลิตด้วยความปราณีตสูงสุด บริษัทไม้อบทวีพรรณดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักมาตรฐานทางจริยธรรม และในขณะเดียวกันบริษัทก็คาดหวังในแบบเดียวกันกับหุ้นส่วนด้วยเช่นกัน

ไม้อบทวีพรรณเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการแข่งขันและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์ที่กำลังมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กรุณาติดต่อกับทางบริษัท หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ต่างประเทศ                                              ประเทศไทย
เจสเปอร์ พอล                                            สรศักดิ์ ทาเกิด
Executive Vice President                          Business Development Manager

jesper@thaweephan.co.th                         prame@thaweephan.co.th
+66 (0)86 412 2288                                  053 241 081