แบบหน้าต่างลูกฟัก

พาแนว เอ

บานหน้าต่างลูกฟัก 9 ช่อง

 

ขนาดมาตรฐาน: กว้าง 600 มม. x สูง 1100 มม. x หนา 30 มม.

ชนิดไม้:
สัก
ห้าน้ำ
แดงน้ำ
จำปี


หน้าต่างทุกบานสามารถสั่งขนาดพิเศษได้

พาแนว บี

บานหน้าต่างไม้จ๊อยท์

 

ขนาดมาตรฐาน: กว้าง 600 มม. x สูง 1100 มม. x หนา 30 มม.

ชนิดไม้:
สัก
ห้าน้ำ
แดงน้ำ
จำปี


หน้าต่างทุกบานสามารถสั่งขนาดพิเศษได้

พาแนว ซี

บานหน้าต่างไม้จ๊อยท์ + กระจก

 

ขนาดมาตรฐาน: กว้าง 600 มม. x สูง 1100 มม. x หนา 30 มม.

ชนิดไม้:
สัก
ห้าน้ำ
แดงน้ำ
จำปี


หน้าต่างทุกบานสามารถสั่งขนาดพิเศษได้

พาแนว ดี

บานหน้าต่างลูกฟักกลม

 

ขนาดมาตรฐาน: กว้าง 600 มม. x สูง 1100 มม. x หนา 30 มม.

ชนิดไม้:
สัก
ห้าน้ำ
แดงน้ำ
จำปี


หน้าต่างทุกบานสามารถสั่งขนาดพิเศษได้

พาแนว อี

บานหน้าต่างลูกฟัก 6 ช่องปีกนก

 

ขนาดมาตรฐาน: กว้าง 600 มม. x สูง 1100 มม. x หนา 30 มม.

ชนิดไม้:
สัก
ห้าน้ำ
แดงน้ำ
จำปี


หน้าต่างทุกบานสามารถสั่งขนาดพิเศษได้

พาแนว เอฟ

บานหน้าต่างลูกฟัก + กระจกโค้ง

 

ขนาดมาตรฐาน: กว้าง 600 มม. x สูง 1100 มม. x หนา 30 มม.

ชนิดไม้:
สัก
ห้าน้ำ
แดงน้ำ
จำปี


หน้าต่างทุกบานสามารถสั่งขนาดพิเศษได้

พาแนว จี

บานหน้าต่างลูกฟักโค้ง

 

ขนาดมาตรฐาน: กว้าง 600 มม. x สูง 1100 มม. x หนา 30 มม.

ชนิดไม้:
สัก
ห้าน้ำ
แดงน้ำ
จำปี


หน้าต่างทุกบานสามารถสั่งขนาดพิเศษได้

พาแนว เอช

บานหน้าต่างลูกฟัก 11 ช่อง

 

ขนาดมาตรฐาน: กว้าง 600 มม. x สูง 1100 มม. x หนา 30 มม.

ชนิดไม้:
สัก
ห้าน้ำ
แดงน้ำ
จำปี


หน้าต่างทุกบานสามารถสั่งขนาดพิเศษได้

พาแนว ไอ

บานหน้าต่างลูกฟัก 5 ช่อง

 

ขนาดมาตรฐาน: กว้าง 600 มม. x สูง 1100 มม. x หนา 30 มม.

ชนิดไม้:
สัก
ห้าน้ำ
แดงน้ำ
จำปี


หน้าต่างทุกบานสามารถสั่งขนาดพิเศษได้

พาแนว เจ

บานหน้าต่างลูกฟักแกะลายมังกร

 

ขนาดมาตรฐาน: กว้าง 600 มม. x สูง 1100 มม. x หนา 30 มม.

ชนิดไม้:
สัก
ห้าน้ำ
แดงน้ำ
จำปี


หน้าต่างทุกบานสามารถสั่งขนาดพิเศษได้

พาแนว เค

บานหน้าต่างกระจก 2 ช่อง

 

ขนาดมาตรฐาน: กว้าง 600 มม. x สูง 1100 มม. x หนา 30 มม.

ชนิดไม้:
สัก
ห้าน้ำ
แดงน้ำ
จำปี


หน้าต่างทุกบานสามารถสั่งขนาดพิเศษได้

พาแนว แอล

บานหน้าต่างเซาะร่อง วี

 

ขนาดมาตรฐาน: กว้าง 600 มม. x สูง 1100 มม. x หนา 30 มม.

ชนิดไม้:
สัก
ห้าน้ำ
แดงน้ำ
จำปี


หน้าต่างทุกบานสามารถสั่งขนาดพิเศษได้

พาแนว เอ็ม

บานหน้าต่างลูกฟัก 5 ช่อง

 

ขนาดมาตรฐาน: กว้าง 600 มม. x สูง 1100 มม. x หนา 30 มม.

ชนิดไม้:
สัก
ห้าน้ำ
แดงน้ำ
จำปี


หน้าต่างทุกบานสามารถสั่งขนาดพิเศษได้

บานหน้าต่างกระจก

กร๊าซ เอ

บานหน้าต่างกระจก 6 ช่องทรงสเปน

 

ขนาดมาตรฐาน: กว้าง 600 มม. x สูง 1100 มม. x หนา 30 มม.

ชนิดไม้:
สัก
ห้าน้ำ
แดงน้ำ
จำปี


หน้าต่างทุกบานสามารถสั่งขนาดพิเศษได้

กร๊าซ บี

บานหน้าต่างกระจก 2 ช่อง

 

ขนาดมาตรฐาน: กว้าง 600 มม. x สูง 1100 มม. x หนา 30 มม.

ชนิดไม้:
สัก
ห้าน้ำ
แดงน้ำ
จำปี


หน้าต่างทุกบานสามารถสั่งขนาดพิเศษได้

กร๊าซ ซี

บานหน้าต่างกระจก 3 ช่อง บันไดไก่

 

ขนาดมาตรฐาน: กว้าง 600 มม. x สูง 1100 มม. x หนา 30 มม.

ชนิดไม้:
สัก
ห้าน้ำ
แดงน้ำ
จำปี


หน้าต่างทุกบานสามารถสั่งขนาดพิเศษได้