ประโยชน์ของการใช้ไม้

ไม้เป็นวัสดุก่อสร้างชนิดเดียวที่สามารถสร้างใหม่ ชดเชย นำมารีไซเคิลใช้ประโยชน์ใหม่ได้ และสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ไม้ยังถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความงดงาม ทนทาน อเนกประสงค์ และที่สำคัญคือคุ้มค่ากับราคา การเสาะหาและการผลิตไม้ไม่ยากเมื่อเทียบกับวัสดุก่อสร้างประเภทอื่นๆ จึงทำการปลูกป่า และเตรียมไม้นั้นใช้พลังงานน้อยเมื่อเทียบกับวัสดุอื่นๆ

การใช้ไม้เป็นวัสดุก่อสร้าง

ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้ไม้จากแหล่งไม้เป็นวัสดุก่อสร้างแทนการใช้วัสดุทั่วไป เช่น เหล็กหรือคอนกรีต สามารถช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างในเบื้องต้นได้มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ซึ้งสามารถช่วยลดโลกร้อนได้

ช่วยกักเก็บคาร์บอน

ต้นไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ล้วนทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการดักจับคาร์บอนจากธรรมชาติ น้ำหนักแห้งกว่าครึ่งหนึ่งของไม้ คือ คาร์บอน ซึ่งถูกซึมซับมาจากบรรยากาศโอโซนระหว่างการเจริญเติบโตคาร์บอนจะถูกเก็บไว้ในเนื้อม้ตลอดอายุการใช้งานซื้งเปฃ้นผลดีต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้ไม้ที่มีการปลูกทดแทนมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เพราะป่าไม้ช่วยซึมซับคาร์บอนและผลัดอ๊อกซิเจน และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า นอกจากนั้นไม้ที่มีอายุน้อยมีศักยภาพการดูดซึมคาร์บอนได้ดีกว่าไม้ที่มีอายุมาก

การรักษาทรัพยากรของโลก

การใช้ไม้ที่มีการปลูกทดแทนมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม เพราะป่าไม้ช่วยซึมซับคาร์บอนและผลัดอ๊อกซิเจน และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า นอกจากนั้นไม้ที่มีอายุน้อยมีศักยภาพการดูดซึมคาร์บอนได้ดีกว่าไม้ที่มีอายุมากไม่เป็นวัสดุที่ใช้เวลาปลูกทดแทนน้อยมากเมื่อเทียบกับวัสดุก่อสร้างอื่น เช่นวัสดุที่ผลิตจากน้ำมันหรือหินไม่ว่าจะเป็นพลาสติก หรือปูนซีเมนต์ หรือแม้แต่วัสดุประเภทซีเมนต์บอรฃืด หรือไม้อัดที่ถูกผลิตขึ้นมาแทนการใช้ไม้นั้น ก็ไช้พลังงานใรกระบวนการการผลิตสูงมากเมื่อเทียบกับการปรับสภาพไม้แท้

ช่วยยืดอายุการใช้งาน

ไม้ถือเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับทำที่อยู่อาศัยและอาคาร หากได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีไม้สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลาหลายร้อยปี โดยเฉพาะเทคนิคการรักษาไม้สมัยใหม่ ที่สามารถเพิ่มความทนทานของไม้ได้เป็นอย่างดี

วัสดุกันความร้อน

ช่องลมเล็กๆในโครงสร้างของเซลช่วยให้ไม้เป็นฉนวนกันความร้อนตามธรรมชาติ ซึ่งให้ประสิทธิภาพมากกว่าสิ่งปลูกสร้างที่ทำด้วยอิฐหรือหินถึง 15 เท่า มากกว่าเหล็กถึง 400 เท่า และมากกว่าอลูมิเนียมถึง 1,770 เท่า

ช่วยประหยัดเวลา

การใช้ไม้ในการก่อสร้างช่วยประหยัดเวลาและได้งานที่มีประสิทธิภาพ สิ่งปลูกสร้างที่ทำจากไม้สามารถสร้างได้ในทุกสภาพอากาศตลอดทั้งปี อีกทั้งยังใช้เวลาน้อยในการก่อสร้าง

ช่วยลดค่าใช้จ่าย

เมื่อคำนึงถึงงบประมาณสำหรับการก่อสร้างการใช้โครงสร้างไม้ถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของเครื่องมือ และค่าจ้างคนงานให้ท่านได้

ช่วยเพิ่มความงามและรูปลักษณ์

ไม้เป็นวัสดุที่มีความสวยงามเป็นธรรมชาติและไม้ทุกต้นต่างมีเนื้อไม้ที่ดูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้แก่สิ่งปลูกสร้างของคุณได้

ให้การสนับสนุนช่วยช่างฝีมือในท้องถิ่น

การเลือกใช้ไม้ในโครงการก่อสร้างจะช่วยสนับสนุนช่างฝีมือให้มีกำลังถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ที่นับวันยิ่งหายากให้แก่คนรุ่นใหม่