Architectural Woodworking

Architectural Woodworking

Thaweephan is an architectural woodworking company that produce beautiful spaces and woodwork in both residential and commercial projects wherever our clients may take us.

From front-end engineering and coordination to precise fabrications, superior finishes, and top-quality installations, Thaweephan delivers projects unsurpassed in quality and on-time performance.

We manage our projects with a skilled team of professionals and pride ourselves in being the best woodwork contractor on each project and exceeding the expectations of the design and ownership team.

ไม้สำหรับงานก่อสร้าง

บริษัทไม้อบทวีพรรณให้บริการสรรหาไม้คุณภาพดีสำหรับงานก่อสร้าง รวมถึงผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ เช่น โครงหลังคาไม้ ไม้พื้น หน้าต่างไม้ ประตูไม้  รวมถึงเคาน์เตอร์ห้องครัว ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้คุณภาพดีของบริษัทได้ถูกนำไปใช้ในโรงแรมชั้นนำหลายแห่ง

บริษัทมีโอกาสได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับผู้รับเหมาก่อสร้างหลายราย    ซึ่งบริษัทมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับเหมาก่อสร้างได้ตรงตามเวลา ไม่ว่าโครงการก่อสร้างนั้นจะเป็นในรูปแบบบ้านในสไตล์ที่หรูหรา โรงแรมแนวบูติก สปารีสอร์ท คอนโดมิเนียมชุด หรือแบบสร้างเคหะชุมชน บริษัทไม้อบทวีพรรณก็พร้อมให้บริการจัดหาไม้ให้ได้เสมอ

 

ช่างก่อสร้างและผู้รับเหมา

บริษัทไม้อบทวีพรรณมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีในการประสานงานกับช่างก่อสร้างและผู้รับเหมาในทุกขั้นตอนของโครงการ ลูกค้าของเราไว้วางใจในความเชี่ยวชาญทั้งด้านการออกแบบ การจัดหา การผลิต และการติดตั้ง และผลงานที่ผ่านมาของบริษัทจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นแล้วบริษัทไม้อบทวีพรรณยังให้บริการจัดหาทำเล ดำเนินงาน และสรรหาไม้คุณภาพดีสำหรับงานก่อสร้าง รวมถึงผลิตภัณฑ์ไม้อื่นๆ อีกมากมาย เช่น โครงหลังคาไม้ ไม้พื้น หน้าต่างไม้ ประตูไม้ บานสำหรับตกแต่ง รวมถึงเคาน์เตอร์ห้องครัว

บริษัทมีโอกาสได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับบริษัทรับเหมาก่อสร้างและผู้รับเหมาก่อสร้างหลายราย    ซึ่งบริษัทมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทรับเหมาหรือผู้รับเหมาก่อสร้างได้ตรงตามเวลา ไม่ว่าโครงการก่อสร้างนั้นจะเป็นในรูปแบบบ้านในสไตล์ที่หรูหรา โรงแรมแนวบูติก สปารีสอร์ท คอนโดมิเนียมชุด หรือแบบสร้างเคหะชุมชน บริษัทไม้อบทวีพรรณก็พร้อมให้บริการจัดหาไม้ให้ได้เสมอ

ในฐานะผู้ก่อสร้าง บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานให้เสร็จทันตามกำหนด พร้อมทั้งคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าที่จะส่งมอบ

ด้วยเหตุผลนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่จึงเลือกร่วมงานกับบริษัท เนื่องด้วยบริษัทมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการก่อสร้างและคอยรับฟังความต้องการของลูกค้าในเชิงธุรกิจและวัตถุประสงค์ด้วยความตั้งใจ

ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้านั้น หมายถึง การที่บริษัทค่อยๆ มีการพัฒนาไปพร้อมกันกับลูกค้านั่นเอง บริษัทไม้อบทวีพรรณมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้อยู่เสมอ เพื่อให้สามารถรองรับต่อความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

ความจริงใจ ความเชื่อใจ และการสื่อสารที่ชัดเจน สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การร่วมมือให้ประสบผลสำเร็จด้วยดี บริษัทไม้อบทวีพรรณเชื่อว่าเราสามารถให้สิ่งเหล่านี้แก่ลูกค้าได้  โดยเริ่มจากการปฏิบัติงานด้วยความพร้อม ชี้แจงถึงรายละเอียดของสินค้า และช่วงเวลาที่เริ่มดำเนินงาน บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบในทันทีหากพบว่าไม่สามารถดำเนินงานตามที่ได้แจ้งไว้กับลูกค้า

ทันทีที่บริษัทได้รับมอบหมายงาน เราจะดูแลทุกขั้นตอนการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด บริษัทเห็นลูกค้าเปรียบเสมือนเป็นหุ้นส่วนของเรา  หุ้นส่วนที่คาดหวังการดำเนินงานแบบมืออาชีพและการบริการตั้งแต่ต้นจนจบ

การส่งมอบสินค้าให้ตรงตามกำหนด ลูกค้าต่างให้ความไว้วางใจบริษัทในด้านการจัดส่งสินค้า เนื่องด้วยบริษัทต้องการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ให้ไว้กับลูกค้าให้ได้มากที่สุด

เราภูมิใจในคุณภาพและความงดงามของผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีอยู่ในบริษัท ดังนั้นเรามีความยินดีที่จะร่วมงานกับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อร่วมแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้งานออกมาดี และทุ่มเทให้กับการให้บริการ

งานบูรณะอาคารโบราณ

 

ทีมงานช่างไม้และช่างฝีมือซึ่งมีประสบการณ์ของไม้อบทวีพรรณถูกเลือกให้ดำเนิน งานในด้านการปรับปรุงและฟื้นฟูพระราชวังและโบราณสถานต่างๆ ในประเทศไทยมา

ช่างไม้ของไม้อบทวีพรรณหลายคนเป็นลูกหลานของช่างไม้ผู้บุกเบิกบริษัท ซึ่งช่วยดำรงความรู้และสร้างการถ่ายทอดเทคนิค และคงไว้ซึ้งทักษะต่างๆ ที่มาจากความชำนาญในงานไม้ให้กับพนักงานรุ่นใหม่ในบริษัท

บริษัทมีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือในด้านการซ่อมแซมอาคารและสถาณที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศให้คงไว้ในวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่รุ่งเรืองในอดีต

Installation Services

Installation Services

Thaweephan's experienced and professional installation team provides complete installation services for the full range of products we offer.

We work closely with our builder and contractor partners to ensure that the quality and finishing of our work lives up to the expectations of both our partners and their customers.

Our attention to detail combined with the skillset of our team means we often get called in to finish projects even where we do not supply the wood.

We take great pride in every product that we make and our quality promise continues long after our products are sold. Wood is a natural material that reacts and adjusts to its environment. Our customers take comfort in knowing that should any issues arise, we are there to help.

โครงหลังคาไม้

บริษัทรับออกแบบโครงหลังคาไม้ซึ่งทำจากไม้คุณภาพชั้นดีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ โครงหลังคาไม้ของบริษัทจะมีน้ำหนักเบา แข็งแรง ทนทาน ง่ายต่อการติดตั้ง และราคาถูก บริษัทมีระบบการสร้างโครงหลังคาให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริษัทไม้อบทวีพรรณ เรามุ่งเน้นการทำงานที่ลดปริมาณของเสีย พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงสุด รวมถึงการส่งมอบโครงหลังคาไม้ที่มีคุณภาพสูงให้ถูกต้องและแม่นยำ บริษัทยังมีบริการขนส่งสินค้าให้อย่างปลอดภัย พร้อมกับบริการประกอบโครงหลังคาตามสถานที่ที่ลูกค้าต้องการด้วยความชำนาญและรวดเร็ว

 

เชิญชมผลงานโครงสร้างหลังคาไม้จากไม้อบทวีพรรณ

 

แป้นเกล็ด

แป้นเกล็ด

แป้นเกล็ดเป็นสินค้าที่ผู้คนทั่วโลกนิยมใช้มาหลายศตวรรษ แป้นเกล็ดของเรามีให้เลือกหลากหลายสายพันธุ์ ตั้งแต่ไม้สักไปจนถึงไม้เนื้อแข็งรวม  ทั้งแบบแผ่นเหลี่ยมหรือแบบโค้งมนก็สามารถช่วยสร้างภาพลักษณ์ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัวเพื่อเป็นส่วนเติมเต็มรูปแบบทางสถาปัตยกรรมให้ลงตัวยิ่งขึ้น ตลอดจนการป้องกันที่ดีเยี่ยมจากสภาพอากาศและฉนวนความร้อนตามธรรมชาติ หลังคาไม้จึงติดตั้งได้ง่ายและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของการใช้แป้นเกล็ดแทนกระเบื้องหรือหินชนวน คือ แป้นเกล็ดมีน้ำหนักเบา สามารถติดตั้งได้เร็วและง่ายต่อการประกอบเข้าด้วยกัน และยังสามารถนำไปใช้กับโครงหลังคาแบบมาตรฐานโดยไม่จำเป็นต้องเพิ่มโครงสร้างอื่นๆ

การใช้แป้นเกล็ดยังง่ายต่อการดูแลรักษาซึ่งต่างจากกระเบื้องมุงหลังคาทั่วไปที่มีระบบล็อคต่อเนื่อง เพราะว่าแป้นเกล็ดสามารถตัดออกเป็นชิ้นและใส่แทนที่ได้อย่างง่ายดาย ยิ่งไปกว่านั้นคือ มีคุณลักษณะของไม้ไม่เปราะและร้าวง่าย