บริษัทไม้อบทวีพรรณก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2498 ในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดยเริ่มต้นจากธุรกิจจัดจำหน่ายไม้สักให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ช้างมาช่วยในการเคลื่อนย้ายท่อนไม้ออกจากป่า

นับแต่นั้นเป็นต้นมาบริษัทไม้อบทวีพรรณได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในด้านอุตสาหกรรมไม้ เราเป็นผู้บุกเบิกการนำเตาอบแห้งจากประเทศอเมริกามาใช้ในประเทศไทยรวมถึงการใช้สารเคมีซึ่งไม่มีวัตถุที่ส่งผลอันตราย และการนำเข้าเครื่องจักรสำหรับงานไม้โดยเฉพาะ เราสามารถขยายกิจการได้อย่างรวดเร็วด้วยการทำผลิตภัณฑ์ไม้ รวมด้วยไม้พื้น ไม้หน้าต่าง ไม้ประตู ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน รวมถึงบ้านไม้

บริษัทไม้อบทวีพรรณเป็นหนึ่งในบริษัทอันดับต้นๆในประเทศไทยที่คำนึงถึงเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงได้มีการยุติการตัดไม้ตั้งแต่ช่วงต้นปี พศ. 2511 เป็นต้นมาและหันไปดำเนินธุรกิจไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ไม้ที่มีคุณภาพสูงโดยการนำเข้าจากแหล่งไม้ทั่วโลก

นับเป็นเวลาถึง 4 รุ่นที่บริษัทยังคงธุรกิจในรูปแบบของครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นและดำเนินธุรกิจด้วยความเชี่ยวชาญในด้านผลิตภัณฑ์ไม้คุณภาพดี รวมถึงที่พักอาศัยในรูปแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่โดยยังคงรูปแบบการให้บริการดังเช่นในอดีต